Standard installation för luft-luft värmepump

Standard installation för luft-luft värmepump:

Följande ingår i form av material:

Rörlängd(/-er) om max fem meter (gäller per innedel).

Täckkanaler om max. fem meter (gäller per innedel).

Väggkonsol för utomhusdel samt fjäderdämpare.

Arbete:

Följande ingår i form av arbete:

Utedelen placeras max 1,5 m från marknivå.

Håltagning(/-ar) i trä, tegel eller leca. (ett hål per innedel gäller) Vid håltagning i betong, eternit eller puts gäller överenskommelse direkt med installatör alt. håltagningsfirma.

Igångsättning för test av värmepump

Instruktion till kund om handhavande

Grovstädning

Noteringar:

Luft-luftvärmepumpar installeras med en vanlig stickkontakt och måste ha tillgång till ett jordat uttag i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen. Vi rekommenderar att du bokar in eventuell elektriker efter värmepumpsinstallationen, eftersom du först då vet exakt var din luft-luftvärmepump kommer att sitta. Om det inte finns något uttag vid installationstillfället, kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

OBS: Installation av luft-luftvärmepump utförs av våra kyltekniker. Kyltekniker är en speciell yrkeskompetens som krävs enligt lag för att hantera de köldmedium som finns i en värmepump. Kyltekniker har vanligtvis inte elbehörighet, så om du behöver ett nytt eluttag eller vill ha en fast installation måste du anlita en behörig elektriker.

Tänk på att ha installationsplatsen skottad och undanplockad.

Tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej.

Montering av tillbehör, så som värmepumpstak och -skydd, ingår inte.

Du som kund står för bortforsling av emballage.

Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, detta görs upp direkt med installatören vid tidsbokning. (Farbar väg innebär framkomlighet med bil utan påtvingade stopp)

Behövs något utöver vad som ingår i standardinstallationen, kan Ni göra upp detta direkt med installatören, väl på installationsdagen.

ROT Avdrag:

Vi behöver.

Ditt personnummer

Din fastighetsbeteckning

Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum

Huset måste vara äldre än 5 år 

Dela den här sidan